Natuurbeschermingsmaatregelen verantwoordelijk voor nieuwe slangenvondsten in het Pijnven?

12/07/2023

Recente ontdekkingen van zeldzame gladde slangen op twee nieuwe locaties in Pijnven wijzen mogelijk op de positieve impact van natuurbeschermingsmaatregelen die daar werden genomen. Deze waarnemingen zijn veelbelovend en suggereren dat het soortenbeschermingsprogramma voor de gladde slang, ontwikkeld het door Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en geïmplementeerd door boswachter Eddy Ulenaers in het Pijnven zijn vruchten begint af te werpen.

Het doel van het soortenbeschermingsprogramma voor de gladde slang is tweeledig: het behoud en herstel van het leefgebied van deze bedreigde diersoort en het verminderen van versnipperingsknelpunten. De gladde slang gedijt in heideterreinen, droge graslanden en hoogveengebieden, waar open en schrale vegetaties met veel structuur van vitaal belang zijn voor zijn voortbestaan.
Een essentieel aspect van het beheer van de gladde slang is de creatie van structuurvariatie in zijn leefgebied. Door het creëren van open plekken in bossen en het realiseren van zonbeschenen bosranden, ontstaat extra leefgebied en worden verschillende potentiële leefgebieden met elkaar verbonden via corridors. Bovendien zijn er speciale constructies, zoals slangenbulten, aangelegd met takken, plagsel en stronken. Deze bieden de gladde slang gedurende het hele jaar schuilplaatsen en voortplantingshabitat.

Naast het behoud van de gladde slang zelf, hebben de genomen maatregelen naar verwachting ook positieve effecten op andere flora- en faunasoorten die afhankelijk zijn van hetzelfde habitattype. Reptielen en amfibieën, zoals de levendbarende hagedis, profiteren van het verbeterde leefgebied, evenals vogels, waaronder de nachtzwaluw, geelgors, boomleeuwerik en roodborsttapuit.

Meer weten

De gladde slang (Coronella austriaca) is een niet-giftige slang uit de familie toornslangachtigen
Naast de adder en de ringslang is het een van de drie soorten slangen die voorkomt in België. De belangrijkste onderscheidende kenmerken zijn de vrij uniforme bruine tot grijsbruine kleur, de gladde schubben, de donkere vlekkenrijen op de rug en staart, de eivormige kop met een spatelvormige snuit, gele ogen en een ronde pupil. De gladde slang is dag-actief maar leidt over het algemeen een verborgen leven. De grootste kans om ze te zien is op niet al te zonnige dagen.