Een thuis voor de kommavlinder

21/03/2017

De kommavlinder (Hesperia comma) is een aandachtsoort voor droge heide en stuifzanden, en daarmee een kenmerkende vlinder voor Lommel.  In 2006 werd een populatie van deze zeldzame vlinder ontdekt op de  grens tussen industriegebied Kristalpark en het parkgebied Meysterbergen in Lommel. Om stadsontwikkeling en leefgebied voor de vlinder in de toekomst hand in hand te laten gaan, was het nodig om het gebied onder de loep te nemen en een plan op te maken.


Het Vlinderproject, een samenwerking van de Lommelse Ondernemersclub vzw (LOC), stad Lommel en het Agentschap voor Natuur en Bos kende de afgelopen jaren een groot succes. In dit project realiseerden de partners een eerste ecologische inrichting en beheer van het groen binnen de Lommelse bedrijventerreinen en werd een vlindernetwerk opgestart tussen bedrijven, de stad en haar inwoners.


Eén van de vlindersoorten waarrond specifiek gewerkt wordt, is  de kommavlinder. Een vlindersoort die op de  grens tussen industriegebied Kristalpark en het parkgebied Meysterbergen leeft. Om deze vlindersoort alle kansen te geven lieten de stad en de LOC in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos een plan opmaken door de Vlinderstichting. Deze Nederlandse organisatie heeft veel deskundigheid opgebouwd rond vlinders en libellen. Medewerkers van de Vlinderstichting inventariseerden in de zomer van 2016 de kommavlinders en hun broedplekjes. Op basis daarvan hebben zij hun bevindingen gebundeld en een plan opgemaakt. Met dit plan kunnen de stad en de bedrijven nu aan de slag.


De eerste werkzaamheden zijn in april voorzien. Wie de fietsroute vanaf het station neemt, ziet dat er dennen en berken gekapt worden in de zones tussen de spoorlijn en het industriegebied. Door deze maatregel is er weer meer zonlicht voor heide en andere planten, en worden enkele landduinen van Meysterbergen weer zichtbaar. Het ideale leefgebied voor de kommavlinder!  De werken zullen gefinancierd worden door het Interreg-project ‘2B Connect’, een project dat zich inzet voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio België – Nederland.