Studenten onderzoeken kwaliteit oppervlaktewaters in het Hageven (Pelt)

09/06/2022

Voor hun geïntegreerde proef (GIP) onderzochten laatstejaarsstudenten Sam Janssen en Angelo Theunissen (Biotechnicum Bocholt) de waterkwaliteit van de verschillende poelen, vennen en vijvers van het Hageven in Pelt. Hiervoor werden -in de periode van oktober tot april- maandelijks verschillende soorten wateranalyses gedaan. De diverse soorten waters met hun typische kenmerken leiden tot de grote biodiversiteit in het Hageven. 

Sam en Angelo voerden hun onderzoek uit onder lokale begeleiding van de natuurpunt vrijwilligers Willy Pardon en Jean-Pierre van San. De Werkgroep ISIS (Peer) stelde gedurende de gehele onderzoeksperiode een wateranalysekoffer ter beschikking. Naast de stilstaande waters werd ook de Dommel op twee plaatsen onderzocht (in het Klankenbos en het Hageven).
Voor Natuurpunt is het onderzoek van belang om een beeld te krijgen van de waterkwaliteit van de onderzochte oppervlaktewaters om de uitkomst te integreren in het beheersplan, met als doel de biodiversiteit in het Hageven te vergroten.

Wateranalyses

De waters werden chemisch onderzocht op hun zuurstofgehalte, hardheid en zuurgraad. Via bepaling van de Belgisch Biotische Index (BBI, analyse van aanwezige macro-invertebraten in het water) werd de biologische kwaliteit gemeten. Veel factoren kunnen de metingen beïnvloeden, zoals de begroeiing, plaats van staalname in het water, de weersomstandigheden (voor of na een regenbui bijvoorbeeld) en het seizoen.


Resultaten

De resultaten duiden erop dat een groot deel van de oppervlaktewaters in het Hageven zuur is, hetgeen zijn oorsprong vind in de zure heide. De vennen die in deze heidegebieden liggen zoals het Klein-Hageven, het Jagersven, het Kuilenven den het Kraaienven zijn echter niet zo zuur dat er geen leven meer mogelijk is. De lage PH is onder meer van belang voor een 40-tal soorten libellen en juffers, die in dit gebied leven.
Het zuurstofgehalte is in alle gevallen binnen de norm; bij de meeste waters is het zelfs uitstekend.
Afhankelijk van de watertoevoer naar de waters zijn ze rijk (input kanaalwater: Baliskoel en Vijver) of arm (input hemelwater en grondwater: alle andere waters) aan kalk (calcium).
Gebaseerd op de uitkomst van de BBI hebben de Baliskoel, het Jagersven en de Vijver een goede kwaliteit, hetgeen veel leven mogelijk maakt in deze waters. Het Kraaieven, het Kuilenven en de Dommel hebben een matige en het Klein-Hageven een slechte waterkwaliteit.