Is er voldoende voedsel voor de nachtzwaluw in Bosland?

12/10/2021

Onderzoek naar de afname van insectenpopulaties krijgt steeds meer aandacht. Deze afname blijkt niet consistent te zijn tussen verschillende biogeografische regio’s in Europa. Lokale studies naar het insectenaanbod zijn daardoor van groot belang. Het onderzoek van Ebe focuste op de voedselbeschikbaarheid voor de nachtzwaluw (Caprimulgus Europaeus) in Bosland. Nachtvlinders vormen een groot aandeel van het dieet van de nachtzwaluw.
Aan de hand van lichtvallen, geplaatst tijdens de zomer van 2020, werd daarom het aanbod nachtvlinders in verschillende biotopen geanalyseerd. In totaal werden er vijf verschillende habitatten onderzocht, waarbij telkens twee lichtvallen werden geplaatst per habitat. Het aantal nachtvlinders in de lichtvallen fluctueerde sterk als functie van de tijd. Het dag-nacht ritme, het seizoen en het weer beïnvloeden het vlieggedrag van de nachtvlinders. Over het algemeen was het aanbod het grootst in droge heide en naaldbos habitatten. Het aantal soorten nachtvlinders en de aantallen per soort bleken ook  te verschillen tussen de  5 biotopen onderling.

De conclusie in het onderzoek naar een statistische relatie tussen nachtvlinders´ grootte en massa- uitgevoerd op basis van grootteklasse- is dat dit beter gedaan kan worden op het niveau van families. Dit is een interessant nieuw onderzoeksonderwerp.

 

Bachelorthesis Ebe Verheyen