Natuurliefhebber brengt fauna van het HOBOS in beeld : zoogdieren (2)

25/03/2022

Boommarter

Het opvolgen van het zeldzame koppel boommarters in het HOBOS gebeurt vooral s ┬┤nachts. In 2020 werden er 2 jongskes waargenomen en in 2021 4.  Boommarters houden zicht in tegenstelling tot steenmarters ver verwijderd van de mens. Versnippering van bosgebieden, productiegericht bosbeheer en toegenomen recreatie zijn de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de boommarter.