Pijnven als testlocatie voor opleiding van zoekhonden voor wolven

05/04/2022

Het is bekend dat honden een zeer goed geurvermogen hebben en daardoor potentieel zeer geschikt zijn voor het detecteren van dieren alsook ziektes zoals bijvoorbeeld Covid. Hiervoor dient de hond getraind te worden voor de specifieke geur en zich dan te bewijzen in het veld. In het geval van de wolf is dit de geur van wolvenmest, hetgeen het minst invasief is. Het opsporen van wolven uitwerpselen is van belang voor een goede opvolging van de soort om de samenleving met deze predator te optimaliseren.

Thesis Katrien Vrijdag
Het doel van Katriens thesis was om de parameters te bepalen voor de ontwikkeling van een certificeringstest voor ecologische zoekhonden voor wolven. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en onder begeleiding van promotor Hilde Vervaecke en co-promotor Ellen van Krunkelsven werd een vierledige test uitgewerkt: een gecontroleerde binnentest, een gecontroleerde plottest, een gecontroleerde traject test en als laatste een veldpraktijk test. Als testhond werd Wietse geselecteerd, die getraind en begeleid werd door Carina De Pape.

De veldpraktijktesten zijn o.a. gebeurd op het militair domein in Oudsbergen en het Pijnven in Hechtel-Eksel in aanwezigheid van wolvenspecialisten van het INBO en ANB (boswachter).
Uit de uitgevoerde veldtesten blijkt dat, in een gebied waar wolven voorkomen, de hond in staat is om ruim de helft meer wolvenmeststalen te detecteren dan de mensen die hem begeleiden. In bepaalde gevallen, bij zeer oude stalen of wanneer een andere carnivoor het staal gemarkeerd heeft, doet een wolvenspecialist het beter.


Voor uitgebreidere informatie: thesis Katrien Vrijdag