Ontstaan

Eén van de hoofddoelstellingen van Bosland is de ontwikkeling van multifunctionele publieke natuur, waarbij een balans wordt gezocht tussen de verschillende ecologische, economische en sociale aspecten die het natuurlijk landschap te bieden heeft. Door toepassen van adaptief beheer hebben de partners de ambitie om zowel de meest recente wetenschappelijke als  praktijkgerichte kennis te integreren. Op deze manier ontstond de eerste samenwerking met onderzoeksgroepen en universiteiten, initieel bedoeld om visievorming en beheer van het natuurlijk landschap te optimaliseren. De kennisuitwisseling tussen de verschillende instanties leidde echter al snel tot nieuwe opportuniteiten voor samenwerking wat resulteerde in het ontstaan van ‘BosLAB’. BosLAB werd officieel gelanceerd op 18/10/2015 als een platform voor  alles wat leeft rond natuur en wetenschap binnen Bosland.

Verschillende specifieke veldexperimenten als samenwerking tussen wetenschap en beheer zijn uitgevoerd of in uitvoering  in Bosland. Deze vormen een interessante basis voor langere termijn en multidisciplinair onderzoek. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende doctoraten lopende of afgerond in Bosland. De FORBIO-site in Pijnven (onderdeel van een wereldwijd experiment met boomsoorten) is daarnaast een mooi voorbeeld van gedeeld initiatief van onderzoekers en beheerders. Naast dit wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau, zijn ook studenten voor hun thesis, eindwerk of stage welkom in Bosland. Bovendien hebben enkele universiteits- en hogeschoolopleidingen een praktijkprogramma binnen Bosland.

Door de reeds lange traditie van samenwerking tussen Bosland en universiteiten en andere onderzoeksinstellingen ontstaat een boeiende wisselwerking tussen beheerpraktijk en onderzoek. Op deze manier is Bosland geëvolueerd tot het ideale openluchtlaboratorium. De samenwerking zorgt er tevens voor dat onderzoekers van hoog niveau het continu proces van optimalisatie van visies en terreinbeheer mee ondersteunen en voeden.