FORBIO

De FORBIO-site in het Pijnven is een mooi voorbeeld van hoe duurzaam beheer en wetenschap hand in hand gaan. Op deze plek werden eind 2012- begin 2013 bomen aangeplant in het kader van een internationaal experiment rond bomen en biodiversiteit: TreeDivNet. Dit is het grootste ecosysteemexperiment ter wereld, met gelijkaardige initiatieven in Duitsland, Frankrijk, Finland, Borneo, Panama, AustraliĆ« en China.

Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van boomsoortendiversiteit op de diversiteit van andere boscomponenten (kruidlaag, insecten,...) en het functioneren van het bosecosysteem. De resultaten kunnen belangrijke implicaties hebben voor het beheer inzake keuzes voor bepaalde boomsoorten of diversiteitsniveaus.

Het experiment loopt over verschillende jaren. Tijdens die periode wordt de site niet afgesloten voor het publiek. Er loopt zelfs een fietspad dwars door het gebied. Bosland wil harde bewijzen vinden voor het belang van biodiversiteit en geeft recreanten graag een stukje van die boodschap mee. De bomen waarmee in Bosland wordt gewerkt, zijn die waarvan in het verleden bleek dat ze de soorten van de toekomst zijn: wintereik, berk, grove den, lork en douglas.

De opzet van het onderzoek kan je terugvinden in deze publicatie (engelstalig).