LIFE+ TOGETHER

Binnen Bosland werken de partners ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), stad Lommel, inverde en Sibelco samen aan de realisatie van het Life+ project ‘TOGETHER’.

Blekerheide‘TOGETHER‘ heeft een dubbele betekenis. Enerzijds staat het als acroniem voor TO GET HEath Restored: we zetten in op het herstel van habitats met de nadruk op heide. Daarnaast staat de naam ook voor samenwerking. Samenwerking tussen organisaties, tussen overheden en tussen mensen. Allemaal met het gezamenlijk doel de natuur herstellen, beschermen en in de kijker plaatsen.

Heidehabitats en hun typische soorten zijn de laatste decennia niet alleen in Vlaanderen maar ook in de rest van  Europa sterk achteruitgaan. In het noorden van Lommel bevinden zich in de gebieden Lommelse Sahara/Riebos/Blekerheide nog enkele mooie heiderelicten. Deze zijn dan ook opgenomen in het netwerk van Europees beschermde zones ‘Natura 2000’. Via het ‘Natura 2000’ netwerk probeert Europa de toekomst van zijn meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun habitats te verzekeren.

Meer informatie over dit project lees je hier .