LOC de Vlinder

Lommel is een mooie, groene stad waar het aangenaam wonen is. De groengebieden rond de stadskern en bedrijventerreinen bezitten een uitzonderlijke, natuurlijke rijkdom. Deze natuur vormt ook de thuis van heel wat planten en dieren. Ze zijn kenmerkend voor de Kempense regio waar Lommel deel van uitmaakt en zijn vaak zeldzaam op Vlaams of zelfs Europees niveau.

Het stadsbestuur investeert dan ook bewust in de duurzame, ruimtelijke inpassing van bedrijven en trekt actief milieuvriendelijke technologieën en ondernemingen aan. Met het project “Ondernemingen geven kleur aan de stad Lommel” leveren de LOC, het stadsbestuur van Lommel en het Agentschap voor Natuur en Bos extra inspanningen om de aanwezige stukjes groen op een ecologische manier in te richten. Vlinders, die als geen ander van deze maatregelen profiteren, vormen daarbij de vrolijke mascotte.

Meer informatie over dit project lees je hier.