Interreg 2B Connect

Drie jaar lang zullen 26 partners in de grensstreek België-Nederland zich inzetten voor meer biodiversiteit op minstens 70 bedrijventerreinen in de grensregio. Ook Bosland is partner in het project.

Biodiversiteitsstrategie 2020

 

2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project ontvangt daarvoor meer dan 3 miljoen euro. 

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein op een natuurlijke manier in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan (bv. een biodiversiteitsscan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont.

In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.  26 partners werken samen aan 2B Connect 2B Connect wordt uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland. 

De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (dept Omgeving, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Brabantia S&L Belgium NV, Campine NV, Metallo-Chimique NV, Wienerberger NV, Profel NV, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en stad Lommel.

De partners uit Nederland zijn: provincie Noord-Brabant, gemeente Cranendonck, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Roompot Recreatie B.V. 

Het project ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen- Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.     

Bosland als groene link

Binnen 2B Connect neemt Bosland deel als casus. De Boslandgemeenten Lommel, Overpelt en Hechtel- Eksel bevatten samen 1.800 ha aan bedrijventerreinen en KMO-zones. Bosland is omwille van zijn strategische ligging in Limburg op de grens met de provincies Antwerpen en Nederlands Noord-Brabant een belangrijk verbindingsgebied voor het realiseren van een functioneel Europees natuurnetwerk.

De Boslandgemeenten zullen samen met Nolimpark, SCR-Sibelco NV, VBM NV, Profel NV, Brabantia S&L Belgium NV en het Agentschap voor Natuur en Bos een aanzienlijke ecologische groeninrichting van de bedrijventerreinen realiseren, en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de euregionale biodiversiteit.   

Meer informatie over 2B Connect

Meer informatie over casus Bosland:

Valérie Persoons – Bosland

32 (0)491 27 91 30
valerie.persoons@bosland.be

Voor Vlaanderen: 

Elke Van den Broeke

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
32 (0)492 72 28 63
elke.vandenbroeke@lne.vlaanderen.be