Doelstelling

Het wetenschappelijke platform BosLAB  ambieert een optimale kennisuitwisseling en samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en universiteiten enerzijds en beleids- en uitvoerende instanties anderzijds. Via gezamenlijk doordachte initiatieven wordt wetenschap in het beheer geïmplementeerd wat resulteert in nieuwe inzichten voor zowel onderzoekers als beheerders. Deze kunnen op hun beurt leiden tot een gerichter beheer, beter wetenschappelijk onderzoek en zelfs tot een optimalere beleidsvisie.

Binnen BosLAB zijn onderzoeken die variëren van zeer specifiek (vb. levenswijze zeldzame soort) over meer algemeen (vb. houtopbrengst) tot multidisciplinair (vb. combineren ecologische, economisch en sociale functies) mogelijk. 

De integrale benadering van Bosland, de samenwerking tussen verschillende partners, de diverse landschappen en de mogelijkheden tot onderzoek in allerlei vormen en maten, maken Bosland een ideale locatie en interessante casus voor wetenschappelijk onderzoek in velerlei disciplines.