Onderzoek bomen en bodemverzuring

Kunnen struiken met een hogere strooiselkwaliteit bodemverzuring in dennen- en eikenbossen op arme zandige bodems inperken?

Voor deze studie werd onderzoek uitgevoerd in In Den Brand (Bosland) in bestanden van Grove den (Pinus sylvestris) en Zomereik (Quercus robur).

Van Nevel, L., Mertens, J., De Schrijver, A., De Neve, S. and Verheyen, K. (2014). Can shrub species with higher litter quality mitigate soil acidification in pine and oak forests on poor sandy soils? Forest Ecology and Management, vol. 330, p. 38-45.

Samenvattende fiche