Onderzoek bosecosysteemdiensten

Infobundel Bosexploitatie kaarten

Een set van bosexploitatiekaarten werd opgesteld voor het Pijnven te Bosland. Het doel van het
hanteren van de kaarten is een efficiënte en veilige bosexploitatie met minimale milieu impact.

Jolan Wouters (2021)

Samenvatting: https://www.boslab.be/files/download/jolan-wouters-2021-bosexploitatie-kaarten-pijnven.pdf


Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden

In deze publicatie worden de ecosysteemdiensten die Vlaamse bossen bieden, belicht en wordt beschreven hoe het concept ecosysteemdiensten kan geïntegreerd worden in bosbeheer en –beleid. Bosland is vermeld als casus.

Vangansbeke, P., Verheyen, K., Van Beek, E. and Muys, B. (2012). Bosecosysteemdiensten: wat bossen ons bieden. Bosrevue, vol. 41, p. 11-16.

Samenvattende fiche


Bosland: Toepassing van het ecosysteemdienstenconcept in een nieuwe manier van bosbeheer

In deze publicatie wordt de toepassing van het de ecosysteemdienstenconcept in bosbeheer toegelicht en toegepast op de casus Bosland.

Vangansbeke, P., Gorissen, L. and Verheyen, K. (2014). Bosland: Application of the Ecosystem Services Concept in a New Style of Forest Management. Ecosystem Services: Chapter 41, p. 397-404.

Samenvattende fiche


Ruimtelijk combineren van houtproductie en recreatie met het behoud van biodiversiteit

Deze studie zoekt naar een (gecombineerd) beheerscenario met een optimale verhouding tussen houtproductie, recreatie en het behoud van biodiversiteit voor de dennenbestanden van Pijnven en Slijkven (Bosland).

Vangansbeke, P., Blondeel, H., Landuyt, D., De Frenne, P., Gorissen, L., Verheyen, K. (2017). Spatially combining wood production and recreation with biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation, vol. 26 (13), p. 3213-3239.

Samenvattende fiche