Onderzoek nachtzwaluw

Actueel onderzoek 2021

De rol van landgebruik en klimaat tijdens de migratieperiode van de nachtzwaluw, op tussenstopplaatsen en in overwinteringsgebieden. Doctoraatsthesis Michiel Lathouwers

Effecten van lichtvervuiling op gedrag van de nachtzwaluw en prooi. Onderzoeksproject Ruben Evens

Samenvattende fiche


DNA-dieetprofielen, gecombineerd met gegevens over hoge resolutie tracering, onthullen niveaus van prooiselectie relatief ten opzichte van habitatkeuze voor een insectenetende nachtvogel

Onderzoek naar de samenstelling van het dieet van de Nachtzwaluwen in het Pijnven in relatie tot de foerageerplaatsen en prooiselectie.

Ruben Evens, Greg Conway, Kirsty Franklin, Ian Henderson, Jennifer Stockdale, Natalie Beenaerts, Karen Smeets, Thomas Neyens, Eddy Ulenaers, Tom Artois. (2020) Ecology and Evolution,00 :pp. 1-13.

Samenvattende fiche


De nabijheid van broed- en voedselplekken heeft impact op de voedsel vergaringsinspanningen van een insectenetende nachtvogel

Advies ter revisie van de Natura 2000 objectieven met betrekking tot de importantie van de aanwezigheid van foerageermogelijkheden in de buurt van (nieuw) te creëren broedplaatsen voor de nachtzwaluw.

Ruben Evens, Natalie Beenaerts, Thomas Neyens, Nele Witters, Karen Smeets & Tom Artois. (2018) Scientific Reports,  Volume 8, Article number: 3008.

Samenvattende fiche


Trekroutes, tussenstops en overwinteringsbestemmingen van West-Europese nachtzwaluwen Caprimulgus europaeus

Voor deze studie werden nachtzwaluwen (Camprimulgus europaeus) die broedden op het grondgebied van Bosland door middel van geolocators en GPS-loggers gevolgd tijdens hun trek.

Evens, R., Conway, G. J., Henderson, I. G., Cresswell, B., Jiguet, F., Moussy, C., Sénécal, D., Witters, N., Beenaerts, N. and Artois, T. (2017). Migratory pathways, stopover zones and wintering destinations of Western European Nightjars Caprimulgus europaeus. International Journal of Avian Science, vol. 159, p. 680-686.

Samenvattende fiche


Herhaalde trekroute van een juveniele Europese nachtzwaluw Camprimulgus europaeus

Voor deze studie werd 1 juveniele nachtzwaluw (Camprimulgus europaeus) die broedde in Bosland uitgerust met een geolocator en getraceerd voor 2 jaar.

Evens, R., Beenaerts, N., Witters, N. and Artois, T. (2017). Repeated migration of a juvenile European Nightjar Caprimulgus europaeus. Journal of Ornithology, vol. 158, p. 881-886.

Samenvattende fiche


Studie van het foerageergedrag van de Europese nachtzwaluw Camprimulgus europaeus onthult de noodzaak om de conservatiestrategie in België aan te passen

Voor deze studie werden gedurende 5 jaar via radiotelemetrie 48 nachtzwaluwen (Camprimulgus europaeus) gevolgd die broedden in centraal Bosland.

Evens, R., Beenaerts, N., Witters, N. and Artois, T. (2017). Study on the foraging behaviour of the European Nightjar Caprimulgus europaeus reveals the need for a change in conservation strategy in Belgium. Journal of Avian Biology, vol 48, p. 1238-1245.

Samenvattende fiche