Onderzoek nachtzwaluw

Trekroutes, tussenstops en overwinteringsbestemmingen van West-Europese nachtzwaluwen Caprimulgus europaeus

Voor deze studie werden nachtzwaluwen (Camprimulgus europaeus) die broedden op het grondgebied van Bosland door middel van geolocators en GPS-loggers gevolgd tijdens hun trek.

Evens, R., Conway, G. J., Henderson, I. G., Cresswell, B., Jiguet, F., Moussy, C., Sénécal, D., Witters, N., Beenaerts, N. and Artois, T. (2017). Migratory pathways, stopover zones and wintering destinations of Western European Nightjars Caprimulgus europaeus. International Journal of Avian Science, vol. 159, p. 680-686.

Samenvattende fiche


Herhaalde trekroute van een juveniele Europese nachtzwaluw Camprimulgus europaeus

Voor deze studie werd 1 juveniele nachtzwaluw (Camprimulgus europaeus) die broedde in Bosland uitgerust met een geolocator en getraceerd voor 2 jaar.

Evens, R., Beenaerts, N., Witters, N. and Artois, T. (2017). Repeated migration of a juvenile European Nightjar Caprimulgus europaeus. Journal of Ornithology, vol. 158, p. 881-886.

Samenvattende fiche


Studie van het foerageergedrag van de Europese nachtzwaluw Camprimulgus europaeus onthult de noodzaak om de conservatiestrategie in België aan te passen

Voor deze studie werden gedurende 5 jaar via radiotelemetrie 48 nachtzwaluwen (Camprimulgus europaeus) gevolgd die broedden in centraal Bosland.

Evens, R., Beenaerts, N., Witters, N. and Artois, T. (2017). Study on the foraging behaviour of the European Nightjar Caprimulgus europaeus reveals the need for a change in conservation strategy in Belgium. Journal of Avian Biology, vol 48, p. 1238-1245.

Samenvattende fiche